వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 13, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏద్దుకైన గని యెదది తెల్పిన మత దెలిసి నదచు మర్మమెరిగి మొప్పె తెలియలెదు ముప్పదెంద్లకునైన విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

When you teach/train even to an ox for a year, it walks (behaves) following the wish of its master. But an adamant person will not learn or obey even if you teach/train him/her for thirty years (long time)

--Hariexcel (చర్చ) 04:48, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]