వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 14, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తనువులస్థిరమని ధనములస్థిరమని తెలుపగలదు తను తెలియలెదు చెప్పవచ్చు పనులు చెయుతె కస్తమౌ విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

One can easily say that these bodies are not permanent, and the money is transient. But one cannot realize it. It is easy to tell others, but it is difficult for one to put that realization into practice

--Hariexcel (చర్చ) 04:49, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]