వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 15, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search


పెట్టి పొయలెని వట్టినరులు భుమి బుత్తనెమి వరు గిత్తనెమి పుత్తలొన జెదలు పుత్తవ గిత్తవ విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

What difference does it make whether worthless people with no feeling of generosity are born or dead? Don’t the termites take birth in the termite-hill and die?

--Hariexcel (చర్చ) 04:52, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]