వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 16, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజులు భూలోకంలో భగవంతుని ప్రతినిధులు. - జేమ్స్ 1