వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 16, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిల్లమునగ నెల నిధుల బెత్తగ నెల మొనసి వెల్పులకును మొక్కనెల కపత కల్మసములు కదుపులొ నుందగ విస్వదభిరమ వినుర వెమ !

What good is it to bathe in water, to offer treasures and to pay obeisance to gods, when the mind is filled with impurity of hypocrisy?

--Hariexcel (చర్చ) 04:55, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]