వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స.--శ్రీకృష్ణదేవరాయలు