వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 17, 2017

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

Vana kuriyakunna vaccunu kshamambu vanaguriseneni varada paru varada karavu rendu varusato nerugudi visvadabhirama vinura Vema !

When there is no rain, there will be famine. When there is excess rain there will be floods. One should be aware that flood and famine follow one after the other. Life is not always a bed of roses; it has its thorns. In life there are both happiness and unhappiness, and we should accept both and pull on.

--Hariexcel (చర్చ) 04:57, 12 జనవరి 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]