వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 19, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మన అభిప్రాయాలను ఇతరులపైన బలవంతంగా రుద్దడం వలన మనం నిజమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని సంపాదించుకోలేము.--మహాత్మా గాంధీ