వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 20, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్వరాజ్యం అంటే ఎవరో ఇచ్చేది కాదు అది పుచ్చుకొనేది.--సుభాష్ చంద్ర బోస్