వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 26, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజులు భూలోకంలో భగవంతుని ప్రతినిధులు.--జేమ్స్ 1