వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 12, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స. --శ్రీకృష్ణదేవరాయలు