వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 18, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కార్యక్రమం పనిచేయుటే కాని మాటలాడుట కాదు -- ముస్సోలినీ