వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 1, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

భూమి మీద మనిషంత గొప్పవాడు ఎవాడూ లేడు, మనిషిలో మెదడంత గొప్ప అవయవం మరొకటి లేదు-- విలియం హామిల్టన్