వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 17, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓటు, సత్యాగ్రహం ఈ రెండూ ప్రజలచేతిలోని ఆయుధాలు.--మహాత్మా గాంధీ