వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 27, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చదివినా సంస్కృతం రాలేదు, చదవకున్నా నా తెలుగు వచ్చింది, ఎంతో నచ్చింది-- రావిశాస్త్రి