వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 2, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉపాధ్యక్ష పదవి స్పేర్ టైర్ లాంటిది. --ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్