వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంటిని నమ్మాలి కాని చెవిని నమ్మకూడదు -- హెరడోటస్