వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 4, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్...--నన్నయ