వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 6, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నవ్విపోదురుగాక నాకేటిసిగ్గు? నాయిచ్ఛయేగాక నాకేటి వెరపు? -- దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి