వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 12, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిరికివాళ్ళు చావడానికి ముందు అనేకసార్లు చస్తుంటారు. -- విలియం షేక్స్‌పియర్