వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 24, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు, కన్నడ బాషలు ఒకే కొమ్మకు రెండు పువ్వులు, ఒకే తల్లికి పుట్టిన కవల పిల్లలు--నిడదవోలు వెంకటరావు.