వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 27, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

మనస్పూర్తిగా పనిచేయని వారు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించలేరు.--ఏ.పి.జె.అబ్దుల్ కలాం