వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 6, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిజమైన ప్రేమకు అవరోధం లేదు. అది నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. -- మదర్ థెరీసా