వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 9, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనవాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఎలా ఉందంటే... సైకిల్ స్టాండులో ఒక్ సైకిల్ నెట్టేస్టే మిగితావన్నీ పడిపోయేట్టు. -- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ