వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 1, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవయవాలు చస్తాయి కాని ఆలోచనలు చావవు.--సి.నారాయణరెడ్డి