వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 26, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కార్యక్రమం పనిచేయుటే కాని మాటలాడుట కాదు -- ముస్సోలినీ