వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 31, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజలను ప్రేమించలేనివాడు దేశభక్తుడు కాలేడు -- టంగుటూరి ప్రకాశం