వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 7, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

సప్లయి తనకు తగిన డిమాండును తానే సృష్టించుకుంటుంది.--జె.బి.సే