వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 9, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

మహాత్మాగాంధీ లాంటి ఒక వ్యక్తి నిజంగా మన మధ్య జీవించాడంటే రాబోయే తరాలవారు నమ్మలేరు.--ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్