వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 30, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేశం కోసం చనిపోయిన వారు ఎల్లకాలం బతికే ఉంటారు. -- భగత్ సింగ్