వికీవ్యాఖ్య:Requests for adminship

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

Srinivasa[మార్చు]

Dear Telugu wikiquote members, I nominate Srinivasa for adminship as he has taken initiative to keep the telugu wikiquote afloat. He is the largest contributer in telugu wikiquote and committed to it's development. Considering he has substantial experiance in telugu wikipedia, adminship would give him more proactive role in managing this project. Hence I request the community to support this nomination and the stewards to grant Srinivasa sysop access as there is no local bureaucrat yet --వైఙాసత్య 07:37, 24 సెప్టెంబర్ 2007 (UTC)

  • Thank you very much. I am agreeing the proposal. --Srinivasa 19:17, 24 సెప్టెంబర్ 2007 (UTC)
Support
  • శ్రీనివాస్‌కు నిర్వాహకుని బాధ్యతలు అప్పగించడానికి నా పూర్తి మద్దతును తెలియజేస్తున్నాను. My full support to Srinivas for adminship. --Kajasudhakarababu 05:02, 25 సెప్టెంబర్ 2007 (UTC)
  • I completely support giving sysop access to Srinivasa. This would help this project greatly as he is the most active member in wikiquote. More over it would also help this project to delete spam pages and also update some mediawiki tags to fit for wikiquote. __Mpradeep 17:19, 30 సెప్టెంబర్ 2007 (UTC)
  • I too support Srinivasa --వైఙాసత్య 16:38, 1 అక్టోబర్ 2007 (UTC)
  • శ్రీనివాస్ గారికి నా పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాను , I am fully supporting Srinivasa బ్లాగేశ్వరుడు