విల్సన్ మిజ్నర్

వికీవ్యాఖ్య నుండి

విల్సన్ మిజ్నర్ (మే 19, 1876 – ఏప్రిల్ 3, 1933) అమెరికన్ నాటక ప్రయోక్త.

వ్యాఖ్యలు[మార్చు]

  • ఉనికి కోసం పోరాటంలో నైపుణ్యత పంచ్ అయితే యుక్తి తెలివైన పాదాల కదలిక.