చర్చ:సామెతలు - స

ఈ పేజీ లోని కంటెంటులకు ఇతర భాషలలో మద్దతు లేదు.
వికీవ్యాఖ్య నుండి

ఈ పేజీలో పేర్కొన్న సంతానం కోసం సముద్ర స్నానానికి వెళితే ఉన్నలింగం ఊడిపోయిందట లాంటి సామెతలు ఇక్కడ ఉంచడం తగునా? లేక వేరే ప్రత్యేకమైన పేజీలలో ఉంచవచ్చా? -- శ్రీనివాస 11:28, 3 సెప్టెంబర్ 2007 (UTC)