రిచర్డ్ ఫ్రాన్సిస్ బర్టన్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సంస్కృతంలో ఉన్న కామసూత్రాలని మొట్టమొదట ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన సర్ రిచార్డ్ ఫ్రాన్సిస్ బర్టన్
  • గ్రంథకర్త నామధేయము గురించి -
గ్రంథకర్త పేరు మల్లినాగుడో లేక మృల్లన నో అయి ఉండాలి. వాత్సాయన అనేది వారి ఇంటిపేరు.
  • పద్మిని జాతి స్త్రీల గురించి వాత్సాయన కామసూత్రాల అనువాదంలో -
గ్రీకులు వీనస్ దేవతని ఎంత అందంగా వర్ణించారో, హిందువులు పద్మిని జాతి స్త్రీ గురించి అంత చక్కగా వర్ణించారు