వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 1, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కేవలం మాటలతో మతం లేదు. మానవులంద్రినీ సమంగా చూసేవాడే భక్తిపరుడు -- గురునానక్