వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 10, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను ఒక నియమం పెట్టుకున్నాను. నిద్రపోయేటప్పుడు పొగతాగకూడదని. -- మార్క్ ట్వెయిన్