వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 10, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

హింస తోనే సృష్టి పూస్తది; హింస తోనే మార్పు వస్తది -- శ్రీశ్రీ