వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 12, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒకవేళ ప్రపంచంలోని మూర్ఖులందరూ చనిపోతే నేను ఒంటరిగా ఎలా జీవించాలో! --మార్క్ ట్వెయిన్