వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 14, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలివి కల వారంతా తెలుగువారేనోయ్ -- జి.వి.కృష్ణారావు