వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 19, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిండికలిగితే కండ కలదోయ్..కండ కలవాడేను మనిషోయ్.--గురజాడ అప్పారావు