వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 20, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నా హజారే గాంధేయవాదే కాని గాంధీ కాదు -- అరుందతీ రాయ్.