వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూడవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏ ఆయుధాలు వాడతారో తెలియదు కాని నాలుగవ ప్రపంచయుద్ధంలో మాత్రం కట్టెలు, రాళ్ళు మాత్రమే వాడతారు. --ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్