వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 25, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను ఒక నియమం పెట్టుకున్నాను. నిద్రపోయేటప్పుడు పొగతాగకూడదని -- మార్క్ ట్వెయిన్