వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 27, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

వేదకాలానికి తరలిపోండి.. --స్వామీ వివేకానంద