వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 30, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అప్పులేనివాడె యధిక సంపన్నుడు. -- వేమన