వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 30, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి

తెలుగువారికి తమిళ సినిమా ఎంత అర్థమౌతుందో నాస్తికుడికి అధ్యాతికత అంతే అర్థమౌతుంది -- సత్యసాయిబాబా