వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 31, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మంటలచేత మాట్లాడించి, రక్తం చేత రాహాలాపన చేయిస్తాను -- శ్రీశ్రీ