వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 4, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలివి కల వారంతా తెలుగువారేనోయ్ -- జి.వి.కృష్ణారావు