వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 9, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజాస్వామ్యం కన్న ఉత్తమమైనపాలన విధానం మరొకటిలేదు--జవహార్ లాల్ నెహ్రూ