వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 15, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓటు, సత్యాగ్రహం ఈ రెండూ ప్రజలచేతిలోని ఆయుధాలు -- మహాత్మా గాంధీ